YPP is looking for a new female board member

English below

Na drie mooie jaren bij de YPP gaat Elske Kleijn ons bestuur verlaten. Dit betekent dat we momenteel op zoek zijn naar een nieuw, enthousiast bestuurslid om ons team te komen per vanaf eind Q2/ begin Q3 dit jaar te komen versterken. We zoeken deze keer een vrouw om gelijk verdeeld te blijven qua team.

Om een beetje een beeld te geven wat wij doen:

  • één keer per maand vergaderen we over de huidige stand van zaken (events, planning, leden, promotie, financiën, etc.)
  • we streven er naar om 6 tot 8 events per jaar te verzorgen (waaronder het jaarlijkse YPP Conference), waarbij de verschillende events roulerend door de bestuursleden worden begeleid.
  • Als bestuur zijn we continu op zoek naar manieren om ons vakgebied met onze leden naar een hoger niveau te tillen.
  • naast de gezamenlijk uren ben je nog bezig met je eigen event, gesprekken voor je rol met o.a. geïnteresseerde partijen en de Nevi, promotie, de website, etc.
  • gemiddeld per maand dien je rekening te houden met 10 uur YPP per maand, wat rond sommige events zeker kan oplopen.

Waar wij naar zoeken? – Zoals aangegeven, ten eerste een enthousiast persoon, die daarnaast in ieder geval affiniteit heeft met Inkoop en/of Supply Chain Management, tijd heeft voor toch best wat uurtjes YPP per maand, en op een goed niveau de Engelse taal beheerst.

Geïnteresseerd?! Stuur dan voor zondag 17 mei 2015 je motivatie (max 1A4tje) per mail naar ypp.youngprocurement@gmail.com. Inhoudelijke vragen over de bestuursfunctie kunnen tevens per mail worden gesteld. Wij streven ernaar om na gesprekken met een of meerdere kandidaten, in de loop van mei/begin juni de keuze te maken!

After three beautiful years in the YPP Elske Kleijn will be leaving our board. This means, at the moment we are looking for a new enthusiastic board member to join our team as of the end of Q2/ start of Q3 this year. To keep some balance in the board formation this time we are looking for a female candidate.

To give you a general impression of what you can expect as a board member:

  • once a month we arrange a meeting to discuss the actual status (events, planning, members, promotion, financial status, etc.)
  • we aim to organize 6 to 8 events per year (including our annual YPP Conference); hereby every board member leads one or two events.
  • as board we continuously seek ways to get our area of professionto to a higher level, together with our members.
  • next to the hours together you’ll be busy planning and guiding your event, have meetings in your role with i.e. interested parties and Nevi, promotion, the website, etc.
  • on average this board function will take up 10 hours a month, surely increasing around some events.

What we are looking for? – Like indicated, in the first place an enthousiastic person, who next to that at least has an affinity with Procurement and/or Supply Chain Management, has some spare hours a month to spend with YPP, and has a good command of the English language.

Interested?! Please send us your motivation ( max 1 A4) by email toypp.youngprocurement@gmail.com before the 17th  of May 2015. You can also email us in case you would like more information first. After interviews with one or several candidates we plan to select our new board member in May/June!

Kind regards,

YPP Board

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.