Procured with care

Please be aware that this event will be in Dutch only

Gunnen op waarde is het thema van het bezoek van YPP aan het Erasmus University  Medical Center op donderdag 4 september 2014

Ook het Erasmus University Medical Center ontkomt niet aan de continue kostendruk in de zorg. Dit zorgt er mede voor dat het Erasmus University Medical Center op een andere wijze dan in het verleden de relatie met haar leveranciers wil vormgeven. Dit betekent meer ruimte aan haar partner ten aanzien van de wijze waarop zij het inpakproces willen vormgeven én een overeenkomst gebaseerd op resultaten. Deze Europese aanbesteding kent daarom géén gunningscriterium: prijs. Het Erasmus University Medical Center ziet het beschikbare budget als randvoorwaarde. Het gaat dus niet om de goedkoopste leverancier, maar om de leverancier die voor ons budget -wat ze nu ( en in de toekomst) -tot haar beschikking heeft het beste materiaal en dienstverlening levert.

logo-erasmus-mc

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 04/09/2014
5:00 pm - 9:00 pm

Location
Erasmus MC @ Rotterdam


Bookings

Be sure to log in before registering

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.